strona główna Poczta Inter-MW
 Untitled Document
Duszpasterstwo


DuszpasterstwoParafia Wojskowa p.w.
bł. ks. kmdr ppor. Władysława MIEGONIA

Parafia erygowana przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego
gen. dyw. dr Sławoja Leszka GŁÓDŹ dnia 9 października 1992 r.
Proboszcz: ks. kmdr por. Adam BAZYLEWICZ

Parafia Wojskowa w Świnoujściu

KAPLICA GARNIZONOWA ul. Piłsudskiego 35A
Msze św.:
Niedziele i święta nakazane - godz. 09:00, 10:30, 12:00, 19:00
Dni powszednie - 19:00
Sakrament pokuty i pojednania - przed Eucharystią
Na 15 minut przed każdą mszą świętą odmawiana jest Koronka do Bożego Miłosierdzia.

KANCELARIA:
Czynna: godz. 18:30 - 19:00 oraz po mszy świętej
Tel. wojsk. 24-26-28
Fax cyw./wojsk. (3)24-25-00
Tel. kom. 0609224408

ODWIEDŹ STRONĘ INTERNETOWĄ PARAFII

RYS HISTORYCZNY

Pierwsza   kaplica  powstała  w  zaadaptowanych   pomieszczeniach   magazynowych   Sztabu
12. Dywizjonu Trałowców. Posiadała morski wystrój wykonany przez marynarzy i pracowników WRTM i WAK według projektu st. bosm. Jana Sokoła.
Benedykcji kaplicy dokonał dnia 30 czerwca 1994 r. Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. dyw. dr Sławoj Leszek GŁÓDŹ. Kaplica funkcjonowała do 30 czerwca 2007 r.
Z dniem 1 lipca 2007 r. została poświęcona nowa kaplica garnizonowa przy ulicy Piłsudskiego w Świnoujściu (obok Klubu Garnizonowego). Obecnie budynek znajduje się w trakcie prac remontowych, z przeznaczeniem na przyszły Kościół Garnizonowy.

PARAFIANIE

Proboszcz Parafii Wojskowej posiada jurysdykcję personalną. Do parafii należą:

 • żołnierze zawodowi, ich współmałżonkowie, dzieci, także pełnoletnie, o ile mieszkają w domu rodziców oraz dzieci i krewni zamieszkujący razem z nimi;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej (niezawodowi), w czasie pełnienia tej służby;
 • pracownicy wojska, zatrudnieni na stałe w jednostkach (instytucjach) wojskowych oraz w domach prywatnych osób pełniących zawodową służbę wojskową;
 • uczniowie szkół wojskowych;
 • zatrudnieni lub przebywający w szpitalach wojskowych, w domach starców i w podobnych instytucjach wojskowych.

PROBOSZCZOWIE PARAFII WOJSKOWEJ

  1. Ks. Michał ŻARNECKI SJ (9.10.1992 r.- 12.01.1993 r.)
  2. Ks. kpt. Stanisław KNAP (13.01.1993 r. - 11.11.1995 r.)
  3. Ks. kpt. Andrzej STAWARZ (15.03.1996 r. - 1998 r.)
  4. Ks. kpt. Henryk KACZMAREK (1998 r. - 1999 r.)
  5. Ks. kan. kmdr por. dr Zbigniew JAWORSKI (15.04.1999 r. - 26.10.2004 r.)
  6. Ks. kpt. Mirosław BIERNACKI (27.10.2004 r. - 30.11.2004 r.)
  7. Ks. ppłk Mariusz ŚLIWIŃSKI (01.12.2004 r. -15.09.2005 r.)
  8. Ks. kmdr por. Adam BAZYLEWICZ (16.09.2005 r. -)

KSIĘŻA WIKARIUSZE PARAFII WOJSKOWEJ

  1. Ks. kpt. Adam Rogacki (01.07.2008 r. - 13.01.2013 r.)


                                                                                                    Strona: 1 | 2

Duszpasterstwo

DUSZPASTERSTWO

Aktualności

Archiwum© 8 Flotylla Obrony Wybrzeża Świnoujście. Odpowiedzialny za materiały umieszczane na stronie Rzecznik Prasowy 8.FOW.
Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.