strona główna Poczta Inter-MW
 Untitled Document
Flotylla


8. FLOTYLLA OBRONY WYBRZEŻA

8. Flotylla Obrony Wybrzeża w Świnoujściu jest związkiem taktycznym, którego głównym zadaniem   jest   obrona   polskich   obszarów   morskich,    utrzymanie   reżimu   operacyjnego
w przybrzeżnej strefie obrony oraz udział w obronie wybrzeża morskiego. Siły okrętowe 8. Flotylli stacjonują w portach wojennych: Świnoujście i Gdynia.

W   skład   flotylli   wchodzi   2.   Dywizjon   Okrętów   Transportowo  -  Minowych   (Świnoujście),
12. Dywizjon Trałowców (Świnoujście), 13. Dywizjon Trałowców (Gdynia). Siły brzegowe Flotylli zorganizowane są w dwie specjalistyczne jednostki: 8. Dywizjon Przeciwlotniczy (Dziwnów), 8. Batalion Saperów (Dziwnów).

Zabezpieczenie logistyczne działań 8. Flotylli Obrony Wybrzeża realizuje Komenda Portu Wojennego w Świnoujściu. W skład Komendy Portu Wojennego wchodzą: Warsztaty Remontowe Techniki Morskiej, Zespół Transportu i Przeładunku, Zespół Zabezpieczenia, Ambulatorium z Izbą Chorych - PZOZ oraz Punkt Bazowania Kołobrzeg.

Ponadto w składzie flotylli występuje Klub 8 FOW i Klub 8 BSAP. W Świnoujściu stacjonuje również Orkiestra Wojskowa.

ZADANIA 8. FLOTYLLI OBRONY WYBRZEŻA

Zadania główne:

  • obrona polskich obszarów morskich;
  • utrzymanie dogodnego reżimu operacyjnego w przybrzeżnej strefie obrony;
  • udział w obronie wybrzeża morskiego.

Obok typowych zadań Flotylla w swojej działalności codziennej realizuje następujące przedsięwzięcia:

  • ratowanie życia w Polskiej Strefie Ratownictwa;
  • wsparcie Straży Granicznej w ochronie morskiej granicy państwa i Polskiej Strefy Ekonomicznej;
  • prowadzenie działalności operacyjnej siłami okrętowymi i brzegowym systemem obserwacji.© 8 Flotylla Obrony Wybrzeża Świnoujście. Odpowiedzialny za materiały umieszczane na stronie Rzecznik Prasowy 8.FOW.
Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.